Andrea Oršulová vystoupila na konferenci Evropský soutěžní den pořádané Protimonoplným úradom SR

24.11.2016

Partnerka Nedelka Kubáč advokáti (NKA), Andrea Oršulová, vystoupila dne 23.11.2016 jako jediný advokát v rámci konference Európsky súťažný deň (European Competition Day) organizované Protimonopolným úradom Slovenskej republiky u příležitosti předsednictví Slovenské republiky v Radě EU. Její vystoupení bylo součástí panelu věnovaného problematice efektivnějšího uplatňování soutěžního práva.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.