Martin Nedelka přednášel na Svatomartinské soutěžní konferenci pořádané českým soutěžním orgánem

13.11.2013

Partner naší advokátní kanceláře, Martin Nedelka, vystoupil na tradiční Svatomartinské soutěžní konferenci. Jedná se o nejvýznamnější soutěžní událost v České republice organizovanou každoročně Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Martin Nedelka vystoupil v rámci panelu věnovanému dohodám o určování cen pro další prodej, tzv. resale price maintenance (RPM). Zabýval se především nutností jasného přístupu jednotlivých soutěžních orgánů v rámci EU k RPM, jakož i otázkou prioritizace při postihu RPM.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.