Nedelka Kubáč advokáti aktivní při připomínkování návrhu nových pravidel ukládání pokut Protimonopolného úradu SR

15.3.2018

Bratislavská pobočka advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti (NKA) je pravidelně aktivní při připomínkování navrhované legislativy v oblasti ochrany hospodářské soutěže. V této souvislosti se zúčastnila i veřejné konzultace k záměru nových pravidel sankcionování uveřejněných Protimonopolným úradom SR a předložila k nim rozsáhlé připomínky.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.