Nedelka Kubáč advokáti definitivně úspěšní v zásadním sporu, zda jejich klient je veřejný zadavatel

12.10.2018

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) definitivně uspěla ve sporu, zda její klient, společnost Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VÚŽ), je veřejný zadavatel či nikoliv. Poté, co NKA nejprve se svou argumentací, že se o veřejného zadavatele nejedná, uspěla před Krajským soudem v Brně, potvrdil nyní její názor i Nejvyšší správní soud, když zamítl kasační stížnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Uvedené rozsudky jsou zásadní nejen pro VÚŽ, nýbrž i pro výklad pojmu veřejný zadavatel.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.