Nedelka Kubáč advokáti posilují bratislavskou kancelář o novou partnerku

31.10.2014

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti posiluje svou bratislavskou pobočku o Andreu Oršulovou, která se zároveň stává řídící partnerkou této pobočky. Andrea Oršulová je advokátka specializující se dlouhodobě na právo hospodářské soutěže a regulovaná odvětví, zejména telekomunikace a energetiku. Před vstupem do advokacie působila na Protimonopolnom úrade SR a ve společnostech T-Mobile Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. Od vzniku Nedelka Kubáč advokáti s touto advokátní kanceláří úzce spolupracovala jako nezávislá advokátka. Andrea Oršulová pravidelně publikuje v odborných časopisech, zejména v oblasti práva hospodářské soutěže. Vedle řady odborných článků je také spoluautorkou monografie o soutěžním právu na Slovensku, příručky Kartelové dohody a nedávno vyšlého komentáře k českému zákonu o ochraně hospodářské soutěže obsahujícímu informace o slovenské rozhodovací praxi a porovnání se slovenskou právní úpravou. Právo hospodářské soutěže rovněž vyučuje na vysoké škole. Partner Nedelka Kubáč advokáti, Martin Nedelka, k posílení týmu uvedl: „Andrea patří jednoznačně k předním odborníkům v oblasti hospodářské soutěže a regulace na Slovensku. Jsme proto velmi poctěni, že se Andrea rozhodla pro partnerství v naší advokátní kanceláři. Vzhledem k naší vysoké specializaci bylo velmi těžké najít na trhu někoho s potřebným rozsahem znalostí a zkušeností v oblastech naší specializace. Díky naší dosavadní úzké spolupráci bude její přechod do partnerské pozice bezproblémový. Posílení našeho týmu o zkušenou advokátku, jakou Andrea je, navíc vítáme i z toho důvodu, že naše bratislavská pobočka v současné době zastupuje klienty takřka při všech šetřeních, které v poslední době Protimonopolný úrad SR zahájil.“ Andrea Oršulová ke svému novému profesnímu kroku řekla: „Přechod do advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, která patří mezi elitu v oblasti soutěžního práva, vnímám jako přirozené pokračování své dosavadní praxe a zároveň jako velkou profesní výzvu. Je pro mne ctí být součástí týmu odborníků na hospodářskou soutěž a regulovaná odvětví kladoucích mimořádný důraz na kvalitu poskytovaných právních služeb“.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.