Nedelka Kubáč advokáti dosáhli zrušení rozhodnutí Protimonopolného úradu SR proti Slovenské bankové asociaci

8.2.2016

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) dosáhla zrušení prvostupňového rozhodnutí Protimonopolného úradu SR (PMÚ) proti Slovenské bankové asociaci (SBA) Radou PMÚ. PMÚ podezíral SBA hned ze dvou protisoutěžních jednání souvisejících s umožněním výměny citlivých obchodních informací ve vztahu ke svým členům. Rozhodnutí dosažené NKA představuje jedno z nejzásadnějších rozhodnutí týkajících se sdružení a asociací, neboť zrušené prvostupňové rozhodnutí podstatným způsobem omezovalo činnost sdružení a asociací v souvislosti s legislativním lobbyingem a samoregulací členů.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.