Nedelka Kubáč advokáti opět úspěšní u Protimonopolného úradu SR ve věci šetření údajné protisoutěžní dohody

27.4.2015

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) zaznamenala úspěch před Protimonopolným úradom SR ve věci předběžného šetření údajné protisoutěžní dohody v oblasti zavádění a využívání informačních technologií, které bylo s jejím klientem zahájeno neohlášenou inspekcí v obchodním prostorách klienta dne 10.12.2014. Protimonopolný úrad SR o tomto předběžném šetření informoval na svých internetových stránkách. Předmětné předběžné šetření bylo nyní Protimonopolným úradom SR ukončeno bez zahájení správního řízení a bez uložení sankce.

Jedná se již o druhé předběžné šetření za poslední půlrok, při kterém se advokátní kanceláři NKA podařilo úspěšně obhájit klienta podezíraného Protimonopolným úradom SR a dosáhnout zastavení předběžného šetření bez uložení jakékoliv sankce.

© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.