Nedelka Kubáč advokáti úspěšní u českého Nejvyššího správního soudu ve významném případě týkajícím se spojování soutěžitelů

10.3.2015

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) byla spolu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) úspěšná se svou kasační stížností podanou k českému Nejvyššímu správnímu soudu proti rozsudku Krajského soudu v Brně ve věci spojení soutěžitelů týkajícím se nabytí Elektrárny Opatovice. Krajský soud v Brně ve svém rozsudku dospěl k překvapivému závěru, že třetí osoby, které nejsou účastníky řízení o povolení spojení soutěžitelů, ale v průběhu posuzování spojení soutěžitelů podávali proti takovému spojení u ÚOHS námitky, mají následně právo ohledně vypořádání svých námitek napadnout rozhodnutí ÚOHS o povolení spojení rozkladem a poté žalobou. Tento rozsudek působil v praxi ÚOHS velké praktické problémy a vedl ke zdržování schválených spojení. Nejvyšší správní soud však nyní rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil. V této souvislosti konstatoval, že možnost třetích osob podávat námitky proti spojení soutěžitelů představuje pouze příležitost sdělit ÚOHS informace podstatné pro posouzení spojení, nezakládá však právo třetích osob následně rozhodnutí o spojení napadnout rozkladem a žalobou.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.