Nedelka Kubáč advokáti úspěšní v zásadním soudním sporu, zda jejich klient je veřejný zadavatel

21.9.2017

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) zastupovala společnost Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VÚŽ) v řízení před Krajským soudem v Brně, v rámci něhož se soud zabýval otázkou, zda tato společnost je veřejný zadavatel. Vzhledem k charakteru činnosti VÚŽ šlo o zásadní otázku pro její fungování. Soud v rozsudku potvrdil názor VÚŽ, že není veřejný zadavatel. V plném rozsahu se přitom ztotožnil s argumentací NKA.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.