Profil

Jsme advokátní kancelář se sídlem v Praze a Bratislavě, která se specializuje na následující oblasti českého, slovenského a unijního práva:

  • soutěžní právo,
  • regulovaná odvětví, zejména energetiku,
  • veřejné zakázky a
  • compliance.

Základ našeho týmu tvoří zkušení advokáti, kteří se na uvedené oblasti dlouhodobě specializují. Své zkušenosti sbírali v předních mezinárodních advokátních kancelářích ale i u Evropské komise, Protimonopolného úradu Slovenskej republiky nebo Energetického a soutěžního úřadu Bádenska-Württemberska. V oblasti práva hospodářské soutěže je jádro našeho týmu uznávanými mezinárodními i národními advokátními ročenkami (Chambers Global; Chambers Europe; Global Competition Review; PLC Which lawyer?; Who’s Who Legal; Právník roku) pravidelně hodnoceno v nejvyšších kategoriích.

V oblastech práva, na něž se nespecializujeme, úzce spolupracujeme s uznávanými aliančními advokátními kancelářemi. Jsme proto schopni ve spolupráci s nimi zajistit našim klientům komplexní právní poradenství.

NKA

NKA

© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.