Radovan Kubáč vystoupil na sympoziu Energetické právo 2014 pořádaném Masarykovou univerzitou

20.5.2014

Partner naší advokátní kanceláře, Radovan Kubáč, vystoupil v rámci sympozia Energetické právo 2014 pořádaného Masarykovou univerzitou v Brně. Jeho vystoupení bylo součástí panelu věnovaného problematice veřejné podpory ve vztahu k budování energetické infrastruktury.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.