Nedelka Kubáč advokáti dosáhli pro klienta narovnání v tzv. malém stavebním kartelu šetřeném českým soutěžním orgánem

23.5.2016

Nedelka Kubáč advokáti (NKA) zastupovali klienta při šetření tzv. malého stavebního kartelu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Dosáhli přitom, že šetření jejich klienta a několika dalších subjektů bylo vyčleněno do samostatného správního řízení a ukončeno procedurou narovnání. V rámci ní byla jejich klientovi a dalším účastníkům tohoto samostatného správního řízení snížena sankce o 20 procent. Jednalo se o jeden z nejvýznamnějších případů využití procedury narovnání u závažného kartelového jednání.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.