Nedelka Kubáč advokáti dosáhli zastavení správního řízení se Slovenskou bankovou asociáciou

22.11.2016

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti (NKA) dosáhla úplného zastavení správního řízení, které vedl Protimonoplný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) se Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). PMÚ podezíral SBA hned ze dvou protisoutěžních jednání souvisejících s výměnou informací ve vztahu k jejím členům. Jedno souviselo s problematikou tzv. samoregulace členů sdružení, druhé potom s připomínkováním legislativy sdružením. V obou případech se jednalo o zásadní otázky, u nichž mohl PMÚ svým rozhodnutí podstatným způsobem ovlivnit další fungování sdružení a asociací na území Slovenské republiky. NKA již na počátku tohoto roku dosáhla nejprve zrušení prvostupňového rozhodnutí PMÚ vůči SBA. Nyní docílila úplné zastavení správního řízení s SBA, neboť PMÚ nezjistil žádné porušení soutěžních předpisů.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.