Najvyšší súd SR: Povinnost poskytovat informace a podklady Protimonopolnému úradu SR není bezbřehá

1.8.2015

Advokátní kancelář Nedelka Kubáč advokáti („NKA“) zastupovala klienta v řízení před Najvyšším súdom SR („NS SR“) ve věci nezákonného zásahu Protimonopolného úradu SR („PMÚ“). Nezákonný zásah měl mimo jiné spočívat v tom, že PMÚ při sektorovém šetření ve smyslu § 21 odst. 1 písm. a) ZOHS požadoval po klientovi NKA informace a podklady, aniž by jakkoliv specifikoval důvody a předmět tohoto sektorového šetření. NS SR v odůvodnění rozsudku vydaného na základě žaloby NKA výslovně konstatoval, že povinnost soutěžitelů a dalších subjektů poskytovat informace a podklady PMÚ při sektorovém šetření není bezbřehá. PMÚ je povinen aspoň všeobecně vymezit předmět sektorového šetření, tedy specifikovat, čeho se sektorové šetření týká. Uvedená specifikace je velmi důležitá i pro vlastní posouzení dotčenými subjekty, zda požadované informace a podklady jsou skutečně nevyhnutné pro činnost PMÚ a musí být proto PMÚ předloženy.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.