Tým

Náš tým tvoří zkušení advokáti dlouhodobě se specializující na oblasti, v nichž poskytujeme právní poradenství. Své zkušenosti sbírali v předních mezinárodních advokátních kancelářích, ale i například u Evropské komise, Protimonopolného úradu Slovenskej republiky nebo Energetického a soutěžního úřadu Badenska-Württemberska. Působili rovněž v poradních orgánech předsedy českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo českého Energetického regulačního úřadu.

Jádro našeho týmu je v oblasti českého soutěžního práva pravidelně hodnoceno uznávanými mezinárodními i národními advokátními ročenkami (Chambers Global; Chambers Europe; Global Competition Review; PLC Which lawyer?; Who’s Who Legal; Právník roku) v nejvyšších kategoriích. Uznáváno je mezinárodními advokátními ročenkami (Chambers Global; Chambers Europe; Global Competition Review) i v oblasti slovenského soutěžního práva.

Máme přitom dostatečně velký tým. V České republice i Slovenské republice tak můžeme v oblastech, na něž se specializujeme, poskytovat veškeré požadované právní poradenství, a to včetně akutního právního poradenství například při neohlášených šetřeních národních soutěžních orgánů nebo Evropské komise (tzv. dawn raids).

Následuje představení členů týmu naší kanceláře:

NKA

NKA

Martin Nedelka

společník

Martin Nedelka

Praha/Bratislava

D:+420 210 320 269
F:+420 210 320 270
M:+420 724 216 303
E:nedelka@nklegal.eu

Martin Nedelka je společník naší advokátní kanceláře působící v pražské i bratislavské pobočce.

Specializuje se na oblast soutěžního práva, regulovaných odvětví, zejména energetiky, a oblast compliance. V oblasti soutěžního práva má rozsáhlé zkušenosti s ohlašováním spojení soutěžitelů, jakož i při zastupování šetřených subjektů před národními soutěžními orgány, soudy nebo Evropskou komisí. Zaměřuje se též na přípravu soutěžních compliance programů a provádění compliance školení. V energetice se specializuje na regulační otázky v oblasti elektřiny a plynu, problematiku energetických sítí, obnovitelných zdrojů, ale i zastupování před národními regulátory nebo Evropskou komisí. V oblasti compliance má Martin Nedelka rozsáhlé zkušenosti především s prováděním compliance prověrek a s právním poradenstvím k dopadům porušení zásad compliance.

Reference v soutěžním právu zahrnují mimo jiné následující poradenství:

 • více než padesát ohlášení spojení soutěžitelů u českého nebo slovenského soutěžního orgánu nebo Evropské komise,
 • německému koncernu v jednom z největších šetření českého a slovenského soutěžního orgánu pro údajnou kartelovou dohodu,
 • japonskému koncernu při rozsáhlém šetření českého a slovenského soutěžního orgánu pro údajnou kartelovou dohodu,
 • německé společnosti při šetření českého soutěžního orgánu pro údajné zneužívání dominantního postavení,
 • českému sdružení soutěžitelů při šetření českého soutěžního orgánu pro údajnou zakázanou protisoutěžní dohodu,
 • významnému česko-slovenskému koncernu při šetření Evropskou komisí pro údajnou kartelovou dohodu,
 • významné slovenské bance při řízení o předběžné otázce u Soudního dvora EU,
 • významnému německému koncernu při řízení o předběžné otázce u Soudního dvora EU,
 • české společnosti při podání úspěšné stížnosti na protisoutěžní jednání u českého soutěžního orgánu a Evropské komise,
 • významné české kongresové společnosti v souvislosti s možnou veřejnou podporou,
 • řadě měst a obcí v oblasti veřejné podpory při poskytování prostředků z fondů EU.

V regulovaných odvětvích může Martin Nedelka v poslední době vykázat mimo jiné následující poradenství:

 • národnímu provozovateli přenosové soustavy v regulačních otázkách, včetně unijního energetického práva,
 • národnímu energetickému regulátorovi k různým regulačním otázkám, včetně unijního energetického práva,
 • významné české energetické společnosti v regulačních otázkách,
 • slovenské plynárenské společnosti v regulačních otázkách,
 • českým provozovatelům obnovitelných zdrojů ve sporech s distribučními společnostmi a národním regulátorem, včetně zastupování před soudy,
 • české telekomunikační společnosti k řadě otázek telekomunikačního práva, včetně unijní právní úpravy,
 • slovenské telekomunikační společnosti k řadě otázek telekomunikačního práva, včetně unijní právní úpravy,
 • významným lesnickým společnostem v regulačních otázkách v oblasti lesnictví, včetně zastupování před příslušnými správními orgány a soudy.

V oblasti compliance pak Martin Nedelka poskytoval například následující poradenství:

 • americkému koncernu při realizaci compliance auditu a návrhu řešení identifikovaných problémů,
 • americké společnosti při realizaci compliance opatření,
 • německému koncernu při realizaci compliance opatření,
 • české společnosti při přípravě a realizaci interního compliance programu,
 • školení pro řadu českých a slovenských společností k otázkám compliance.

Martin Nedelka vystudoval právo v Praze (Mgr.; JUDr./Ph.D.), Řezně (LL.M.) a Dublinu (LL.M.). V letech 1996 až 1999 a 2001 až 2008 působil v pražské, bratislavské a bruselské pobočce advokátní kanceláře Gleiss Lutz. Od roku 2003 jako partner. Následně působil do roku 2013 jako partner v advokátní kanceláři Schoenherr. V roce 2001 pracoval v bruselské pobočce advokátní kanceláře Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

Martin Nedelka je členem české, slovenské a bruselské advokátní komory. Působí v redakční radě česko-slovenského soutěžněprávního časopisu Antitrust.

Pracuje v češtině, slovenštině, němčině a angličtině. Dále má znalost francouzštiny, ruštiny a polštiny.

 

 

Vzdělání

Univerzita Karlova Praha (Mgr. 1993; JUDr./Ph.D. 1999)
Univerzita Regensburg (LL.M. 1995)
University College Dublin (LL.M. 2000)

Advokátní komory

Česká advokátní komora
Slovenská advokátní komora
Bruselská advokátní komora

Jazyky

čeština
slovenština
němčina
angličtina

Radovan Kubáč

společník

Radovan Kubáč

Praha/Bratislava

D:+420 210 320 271
F:+420 210 320 270
M:+420 723 080 355
E: kubac@nklegal.eu

Radovan Kubáč je společník naší advokátní kanceláře působící v pražské i bratislavské pobočce.

Specializuje se na oblast soutěžního práva a práva veřejných zakázek. V oblasti soutěžního práva má rozsáhlé zkušenosti s ohlašováním spojení soutěžitelů, jakož i při zastupování šetřených subjektů před národními soutěžními orgány, soudy nebo Evropskou komisí. Zaměřuje se též na právní poradenství týkající se vertikálních dohod, veřejných podpor a na přípravu soutěžních compliance programů a provádění compliance školení. V právu veřejných zakázek poskytuje komplexní právní poradenství jak pro zadavatele tak i dodavatele.

Reference v soutěžním právu zahrnují mimo jiné následující poradenství:

 • řada ohlášení spojení soutěžitelů u českého nebo slovenského soutěžního orgánu nebo Evropské komise,
 • německému koncernu v jednom z největších šetření českého a slovenského soutěžního orgánu pro údajnou kartelovou dohodu,
 • japonskému koncernu při šetření českého a slovenského soutěžního orgánu pro údajnou kartelovou dohodu,
 • významné slovenské bance při řízení o předběžné otázce u Soudního dvora EU,
 • významnému německému koncernu při řízení o předběžné otázce u Soudního dvora EU,
 • výhradnímu dovozci vozidel do České republiky v souvislosti s podezřením z uzavření nedovolené vertikální dohody,
 • českému zprostředkovateli koupě vozidel ze zahraničí při podání stížnosti na protisoutěžní jednání u českého soutěžního orgánu a Evropské komise,
 • řadě měst a obcí v oblasti veřejné podpory při poskytování prostředků z fondů EU.

V oblasti veřejných zakázek může Radovan Kubáč v poslední době vykázat mimo jiné následující poradenství:

 • veřejným, sektorovým a dotovaným zadavatelům při komplexní administraci zadávacích řízení,
 • více než dvaceti dodavatelům při podání námitek k zadavateli, následném návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či v navazujícím soudním řízení,
 • řadu školení pro zadavatele veřejných zakázek.

Radovan Kubáč vystudoval právo v Olomouci (Mgr.), ve Frankfurtu nad Odrou a Saarbrückenu (LL.M.). Od roku 2008 působil v pražské pobočce advokátní kanceláře Gleiss Lutz a následně do roku 2013 v advokátní kanceláři Schoenherr. V letech 2006 až 2007 pracoval na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž a následně na Energetickém a soutěžním úřadě Bádenska-Württemberska.

Radovan Kubáč je členem České advokátní komory.

Pracuje v češtině, slovenštině, němčině a angličtině.

 

 

Vzdělání

Univerzita Palackého Olomouc (Mgr. 2006)
Evropská univerzita Viadrina Frankfurt nad Odrou (2004 – 2005)
Evropský institut Saarské university Saarbrücken (LL.M., 2007)

Advokátní komory

Česká advokátní komora

Jazyky

čeština
slovenština
němčina
angličtina

Andrea Oršulová

společník

Andrea Oršulová

Bratislava

D:+421 221 025 250
F:+421 221 025 251
M:+421 903 709 197
E:orsulova@nklegal.eu

Andrea Oršulová je společník naší advokátní kanceláře působící v bratislavské pobočce.

Specializuje se na oblast soutěžního práva, regulovaných odvětví, zejména telekomunikací, a veřejného práva. V oblasti soutěžního práva má rozsáhlé zkušenosti zejména s problematikou kartelových dohod a zneužíváním dominantního postavení.

Reference v soutěžním právu zahrnují mimo jiné následující poradenství:

 • dlouhodobé soutěžněprávní poradenství slovenské společnosti poskytující služby na trhu odpadového hospodářství, včetně zastupování před slovenským soutěžním orgánem a slovenskými soudy v řízení ve věci možného zneužití dominantního postavení,
 • dlouhodobé soutěžněprávní poradenství slovenské společnosti zabývající se těžbou hnědého uhlí,
 • dlouhodobé soutěžněprávní poradenství slovenskému provozovateli energetické distribuční soustavy a jeho zastupování ve věci možného zneužívání dominantního postavení,
 • dlouhodobé soutěžněprávní poradenství slovenskému výrobci pohonných hmot, včetně jeho zastupování před slovenským soutěžním orgánem v řízení ve věci možného zneužívání dominantního postavení,
 • zastupování francouzského koncernu v jednom z největších šetření slovenského soutěžního orgánu ve věci údajné kartelové dohody,
 • poradenství slovenskému poskytovateli elektronických komunikačních služeb prostřednictvím pevné a mobilní elektronické komunikační sítě v celé řadě soutěžněprávních otázek,
 • poradenství řadě společností při řešení nejrůznějších soutěžněprávních otázek, včetně provádění soutěžněprávních auditů a přípravy compliance programů.

V regulovaných odvětvích poskytovala Andrea Oršulová mimo jiné následující poradenství:

 • slovenskému poskytovateli elektronických komunikačních služeb prostřednictvím pevné elektronické komunikační sítě v regulačních otázkách,
 • slovenskému provozovateli energetické distribuční soustavy v regulačních otázkách,
 • slovenskému výrobci elektrické energie v regulačních otázkách,
 • slovenskému poskytovateli elektronických komunikačních služeb prostřednictvím mobilní telekomunikační sítě v regulačních otázkách,
 • maďarskému dodavateli elektrické energie v celé řadě otázek energetického práva,
 • litevské společnosti poskytující elektronické komunikační služby ve Slovenské republice v celé řadě regulačních otázek, včetně poradenství při uzavírání smluv o propojení.

Andrea Oršulová vystudovala právo v Bratislavě (Mgr.; JUDr.). Od roku 1999 do roku 2003 působila na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky, kde zastávala mimo jiné pozici ředitelky odboru druhostupňového řízení. V letech 2003 až 2006 pracovala pro telekomunikační společnosti jako právní specialista pro oblast hospodářské soutěže a regulace. Od roku 2006 vykonává advokátní praxi. Nejprve působila v advokátních kancelářích CVD jako spolupracující advokátka a Ružička Csekes v pozici managing associate a v letech 2009 až 2014 v advokátní kanceláři ius aegis jako partnerka.

Andrea Oršulová je členem Slovenské advokátní komory. Působí jako externí vyučující pro oblast soutěžního práva na Právnické fakultě Janka Jesenského, Vysoká škola Danubius. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných článků z oblasti hospodářské soutěže a spoluautorkou odborných publikací Kartelové dohody (C.H. Beck, 2009), Competition Law in the Slovak Republic (Kluwer Law International, 2011) a komentáře Zákon o ochraně hospodářské soutěže (Wolters Kluwer, 2014).

Pracuje ve slovenštině, angličtině a češtině.

 

 

Vzdělání

Univerzita Komenského Bratislava (Mgr. 1999; JUDr. 2001)

Advokátní komory

Slovenská advokátní komora

Jazyky

slovenština
angličtina
čeština

Jitka Linhartová

of counsel

Praha/Bratislava

D:+420 210 320 260
F:+420 210 320 270
M:+420 776 113 260
E:linhartova@nklegal.eu

Jitka Linhartová je of counsel v pražské i bratislavské pobočce naší advokátní kanceláře.

Specializuje se na oblast soutěžního práva, regulovaných odvětví, zejména energetiky a odpadového hospodářství, veřejných zakázek a compliance. V oblasti soutěžního práva poskytuje právní poradenství klientům z různých sektorů v rámci jejich každodenní činnosti i v průběhu šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Protimonopolného úradu Slovenskej republiky i Evropské komise. Připravuje klientům ohlášení spojení soutěžitelů, zastupuje je před soutěžními úřady a soudy. Dále se věnuje přípravě compliance programů a jejich uvádění do praxe, včetně tzv. mock dawn raids. V energetice se specializuje na regulační otázky v oblasti elektřiny a plynu, problematiku energetických sítí, obnovitelných zdrojů, ale i zastupování před národními regulátory.

Reference v oblasti soutěžního práva zahrnují mimo jiné následující poradenství:

 • řada ohlášení spojení v ČR, SR či v zahraničí působících soutěžitelů u českého nebo slovenského soutěžního orgánu nebo Evropské komise,
 • mezinárodní společnosti při správním řízení v souvislosti s podezřením na existenci zakázané vertikální dohody,
 • několika mezinárodním koncernům při podání markeru či žádosti o leniency u českého a/nebo slovenského soutěžního úřadu,
 • japonskému koncernu při rozsáhlém šetření českého a slovenského soutěžního orgánu pro údajnou kartelovou dohodu,
 • největšímu světovému producentu chemikálií při jeho každodenní distribuční činnosti,
 • významnému importéru vozidel při jeho každodenní činnosti,
 • různým sdružením soutěžitelů při jejich každodenní činnosti, zejména dohled nad jejich pravidelnými jednáními,
 • české dceři zahraniční farmaceutické společnosti při revizi distribučního systému,
 • celosvětově působícímu strojírenskému koncernu při jeho činnosti v rámci ČR.

Reference v oblasti regulovaných odvětví a veřejných zakázek zahrnují mimo jiné následující poradenství:

 • zahraniční společnosti při akvizici větrných elektráren od rakouského koncernu,
 • rakouskému energetickému holdingu při prodeji části jeho podniku v CEE,
 • národnímu provozovateli přenosové soustavy v regulačních otázkách, včetně unijního energetického práva,
 • národnímu energetickému regulátorovi v různých regulačních otázkách, včetně unijního energetického práva,
 • významné české energetické společnosti v regulačních otázkách,
 • významnému ruskému podnikateli při realizaci jeho energetických projektů v České republice,
 • jednomu z nejvýznamnějších strojírenských koncernů při jeho účasti ve veřejném výběrovém řízení,
 • francouzskému poskytovateli IT služeb v rámci jeho účasti ve veřejném výběrovém řízení.

V oblasti compliance pak Jitka Linhartová poskytuje právní poradenství:

 • české dceři celosvětově působícího automobilového koncernu prostřednictvím pravidelných compliance školení,
 • české a slovenské dceři celosvětově působícího chemického koncernu prostřednictvím pravidelných compliance školení,
 • českému sdružení nejvýznamnějších výrobců velkých domácích spotřebičů prostřednictvím implementace compliance programu a prostřednictvím pravidelných compliance školení,
 • významnému kolektivnímu systému prostřednictvím implementace compliance programu a prostřednictvím pravidelných compliance školení,
 • české dceři zahraniční farmaceutické společnosti prostřednictvím implementace compliance programu,
 • řadě dalších českých a slovenských společností z oblasti papírenského, potravinářského, stavebního a jiného průmyslu prostřednictvím pravidelných compliance školení.

Jitka Linhartová ukončila v roce 2001 studium práv v Plzni (Mgr.). V roce 2004 působila v pražské advokátní kanceláři. Od roku 2004 do roku 2007 pracovala pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V průběhu let 2007 a 2008 pracovala na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž. Od roku 2008 působila v pražské pobočce advokátní kanceláře Gleiss Lutz a následně do roku 2017 v advokátní kanceláři Schoenherr, kde zastávala pozici vedoucí soutěžní sekce.

Jitka Linhartová je členem České advokátní komory. Pravidelně přispívá do česko-slovenského soutěžněprávního časopisu Antitrust a do mezinárodní publikační platformy International Law Office. V minulosti byla také spoluautorskou několika energetických publikací (například European Energy Handbook nebo Global Energy Review).

Pracuje v češtině, slovenštině a angličtině.

 

 

Vzdělání

Západočeská universita v Plzni (Mgr. 2001)

Advokátní komory

Česká advokátní komora

Jazyky

čeština
slovenština
angličtina

© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.