Andrea Oršulová vystúpila na konferencii Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve

25.10.2018

Partnerka Nedelka Kubáč advokáti (NKA), Andrea Oršulová, vystúpila dňa 10.11.2018 ako jediný advokát na konferencii Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve organizovanej Protimonopolným úradom Slovenskej republiky. Jej vystúpenie bolo súčasťou panelu „Revízia metodického pokynu o postupe pri určovaní pokút.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.