Andrea Oršulová vystúpila na konferencii Európsky súťažný deň usporiadanej Protimonopolným úradom SR

24.11.2016

Partnerka Nedelka Kubáč advokáti (NKA), Andrea Oršulová, vystúpila dňa 23.11.2016 ako jediný advokát v rámci konferencie Európsky súťažný deň (European Competition Day) organizovanej Protimonopolným úradom Slovenskej republiky pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ. Jej vystúpenie bolo súčasťou panelu venovaného problematike efektívnejšieho uplatňovania súťažného práva.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.