Nedelka Kubáč advokáti poskytovali poradenstvo pri ohlásení koncentrácie pred Európskou komisiou

10.1.2016

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) úspešne zastupovala spoločnosti KKCG a Foxconn pri ohlásení koncentrácie pred Európskou komisiou. Koncentrácia spočívala v založení spoločného podniku činného v oblasti prevádzkovania dátových centier v Českej republike.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.