Jitka Linhartová vystúpila v Kodani na konferencií k súťažnoprávnej zodpovednosti senior manažérov

24.9.2018

Jitka Linhartová, counsel advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti (NKA), vystúpila v septembri tohto roku na pravidelnej konferencii usporiadanej International Asssociaion of Lawyers, ktorá sa tentokrát uskutočnila v Kodani a zaoberala sa novými trendami v súťažnoprávnej zodpovednosti senior manažérov. Jitka vystúpila v rámci panelu s témou Self reporting and leniency https://www.uianet.org/en/events/9th-business-law-forum-new-trends-liability-senior-managers?backlist#program
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.