Jitka Linhartová posilňuje tím Nedelka Kubáč advokáti

1.11.2017

Pražský tím advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti (NKA) posilňuje advokátka Jitka Linhartová. NKA je vysoko špecializovaná advokátska kancelária s hlavným zameraním na právo hospodárskej súťaže. Jitka Linhartová sa na túto oblasť dlhodobo zameriava. V minulosti pôsobila okrem iného na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže a absolvovala stáž na Generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž Európskej komisie. Vďaka tomu má rozsiahle skúsenosti predovšetkým s konaniami pred súťažnými orgánmi a s procesnými otázkami. V posledných rokoch viedla súťažneprávny tím v advokátskej kancelárii Schönherr. Je dlhodobo uvádzaná pre oblasť súťažného práva v medzinárodných ročenkách pre Českú republiku. „Pre NKA príchod Jitky Linhartovej predstavuje zásadné posilnenie tímu”, povedal Martin Nedelka, partner kancelárie.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.