Martin Nedelka prednášal na súťažnoprávnej konferencii slovenského súťažného orgánu

15.5.2014

Partner našej advokátskej kancelárie, Martin Nedelka, prednášal na druhom ročníku súťažnoprávnej konferencie spoluusporiadanej Protimonopolným úradom Slovenskej republiky. Vystúpil v paneli týkajúcom sa prijímania podmienok a povinností pri schvaľovaní koncentrácií podnikateľov. Zameral sa predovšetkým na praktické otázky navrhovania a prijímania podmienok a povinností z pohľadu ich navrhovateľov.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.