Martin Nedelka prednášal na Svätomartinskej súťažnej konferencii usporiadanej českým súťažným orgánom

13.11.2013

Partner našej advokátskej kancelárie, Martin Nedelka, vystúpil na tradičnej Svätomartinskej súťažnej konferencii. Ide o najvýznamnejšiu súťažnú udalosť v Českej republike organizovanú každoročne Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže. Martin Nedelka vystúpil v rámci panelu venovanému dohodám o určovaní cien pre ďalší predaj, tzv. resale price maintenance (RPM). Zaoberal sa predovšetkým nevyhnutnosťou jasného prístupu jednotlivých súťažných orgánov v rámci EÚ k RPM, ako aj otázkou prioritizácie pri postihu RPM.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.