Nedelka Kubáč advokáti poskytovali právne poradenstvo spoločnosti Cemex pri oznámení získania kontroly nad spoločnosťou Holcim v Českej republike

1.1.2014

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti poskytovala právne poradenstvo spoločnosti Cemex pri oznámení získania kontroly nad spoločnosťou Holcim v Českej republike u českého súťažného úradu. Transakcia bola schválená v druhej fáze bez uloženia akýchkoľvek podmienok. Jednalo sa o jednu z najkomplexnejších koncentrácií posudzovaných českým súťažným úradom v poslednej dobe.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.