Nedelka Kubáč advokáti poskytovali poradenstvo pri oznamovaní koncentrácií

31.10.2018

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) poskytovala v poslednom čase právne poradenstvo v súvislosti s oznámením koncentrácií českému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže spoločnosti EP Industries, a.s. a ďalej spoločnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. V prípade spoločnosti EP Industries, a.s. išlo o získanie kontroly nad spoločnosťou I&C Energo, a.s., ktorá pôsobí v oblasti projekčných, inžinierskych a dodávateľských služieb v energetike. Spoločnosť CEMEX Czech Republic, s.r.o. potom založila spoločný podnik so spoločnosťou M – SILNICE a.s., činný v oblasti výroby betónu.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.