Nedelka Kubáč advokáti poskytovali poradenstvo pri ohlásení koncentrácie pred Európskou komisiou

28.2.2017

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) opätovne úspešne zastupovala spoločnosti KKCG a Foxconn pri ohlásení koncentrácie pred Európskou komisiou. Koncentrácia spočívala v založení spoločného investičného fondu zameraného na IT spoločnosti.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.