Nedelka Kubáč advokáti aktívni pri pripomienkovaní návrhu nových pravidiel ukladania pokút Protimonopolného úradu SR

15.3.2018

Bratislavská pobočka advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti (NKA) je pravidelne aktívna pri pripomienkovaní navrhovanej legislatívy v oblasti ochrany hospodárskej súťaže. V tejto súvislosti sa zúčastnila aj verejnej konzultácie k zámeru nových pravidiel sankcionovania zverejnených Protimonopolným úradom SR a predložila k zámeru obsiahle pripomienky.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.