Nedelka Kubáč advokáti definitívne úspešní v zásadnom spore o tom, či ich klient je verejný obstarávateľ

12.10.2018

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) definitívne uspela v spore o tom, či jej klient, česká spoločnosť Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VÚŽ), je verejný obstarávateľ. Po tom, čo NKA najprv so svojou argumentáciou, že o verejného obstarávateľa nejde, uspela pred Krajským súdom v Brne, potvrdil teraz jej názor aj český Nejvyšší správní soud, keď zamietol kasačnú sťažnosť Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Uvedené rozsudky sú zásadné nielen pre VÚŽ, ale aj pre výklad pojmu verejný obstarávateľ.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.