Nedelka Kubáč advokáti v hodnotení Global Competition Review pre oblasť hospodárskej súťaže v Českej republike v najvyššej kategórii

1.8.2014

Rok od svojho vzniku bola advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti („NKA“) v hĺbkovom hodnotení advokátskych kancelárií pôsobiacich v Českej republike v oblasti hospodárskej súťaže prevedenom v júli roku 2014 jedným z najvýznamnejších medzinárodných periodík pre oblasť hospodárskej súťaže, Global Competition Review, zaradená do najvyššej kategórie. Toto hodnotenie tak nadväzuje na predchádzajúce hodnotenie členov tímu NKA uznávanými medzinárodnými advokátskymi periodikami, v ktorých dlhodobo pre oblasť hospodárskej súťaže v Českej republike dostávajú rovnako najvyššie hodnotenie.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.