Nedelka Kubáč advokáti veľmi úspešní v tohtoročnom hodnotení Chambers Europe

15.3.2018

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) bola veľmi úspešná v hodnotení prestížnej právnickej ročenky Chambers Europe pre rok 2018. Pražská pobočka NKA bola v piatom roku existencie kancelárie zaradená do najvyššej kategórie, bratislavská pobočka potom do druhej najvyššej kategórie. Mimoriadny úspech NKA ďalej dosiahla pri hodnotení právnikov kancelárie. Martin Nedelka bol opäť v oblasti hospodárskej súťaže zaradený do najvyššej kategórie pre Českú republiku. Ocenení pre Českú republiku boli ďalej aj Radovan Kubáč a Jitka Linhartová. NKA tak ako jediná advokátska kancelária v Českej republike má pre oblasť hospodárskej súťaže hneď troch ocenených právnikov. Partnerka v bratislavskej pobočke NKA, Andrea Oršulová, potom bola ocenená medzi slovenskými súťažnými právnikmi.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.