Nedelka Kubáč advokáti dosiahli zrušenie rozhodnutia Protimonopolného úradu SR proti Slovenskej bankovej asociácii

8.2.2016

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) dosiahla zrušenie prvostupňového rozhodnutia Protimonopolného úradu SR (PMÚ) proti Slovenskej bankovej asociácii (SBA) Radou PMÚ. PMÚ podozrieval SBA hneď z dvoch protisúťažných konaní súvisiacich s umožnením výmeny citlivých obchodných informácií vo vzťahu k svojim členom. Rozhodnutie dosiahnuté NKA predstavuje jedno z najzásadnejších rozhodnutí týkajúcich sa združení a asociácií, pretože zrušené prvostupňové rozhodnutie podstatným spôsobom obmedzovalo činnosť združení a asociácií v súvislosti s legislatívnym lobbyingom a samoreguláciou členov.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.