Nedelka Kubáč advokáti opäť úspešní na Protimonopolnom úrade SR vo veci prešetrovania údajnej protisúťažnej dohody

27.4.2015

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) zaznamenala úspech pred Protimonopolným úradom SR vo veci prešetrovania údajnej protisúťažnej dohody v oblasti zavádzania a využívania informačných technológií, ktoré bolo začaté s jej klientom na základe neohlásenej inšpekcie v podnikateľských priestoroch dňa 10.12.2014. Protimonopolný úrad SR o tomto prešetrovaní informoval na svojich internetových stránkach. Predmetné prešetrovanie bolo teraz Protimonopolným úradom SR ukončené bez začatia správneho konania a bez uloženia sankcie.

Ide už o druhé prešetrovanie za posledný polrok, pri ktorom sa advokátskej kancelárii NKA podarilo úspešne obhájiť klienta podozrievaného Protimonopolným úradom SR z protisúťažného konania a dosiahnuť zastavenie prešetrovania bez uloženia akejkoľvek sankcie.

© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.