Nedelka Kubáč advokáti úspešní v zásadnom súdnom spore o tom, či ich klient je verejný obstarávateľ

21.9.2017

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) zastupovala spoločnosť Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VÚŽ) v konaní na Krajskom súde v Brne, v rámci ktorého sa súd zaoberal otázkou, či táto spoločnosť je verejný obstarávateľ. Vzhľadom k charakteru činnosti VÚŽ išlo o zásadnú otázku pre jej fungovanie. Súd v rozsudku potvrdil názor VÚŽ, že nie je verejný obstarávateľ. V plnom rozsahu sa pritom stotožnil s argumentáciou NKA.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.