Novinky

08.03.2019

Nedelka Kubáč advokáti mimoriadne úspešní v Chambers Europe 2019

31.10.2018

Nedelka Kubáč advokáti poskytovali poradenstvo pri oznamovaní koncentrácií

25.10.2018

Andrea Oršulová vystúpila na konferencii Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve

12.10.2018

Nedelka Kubáč advokáti definitívne úspešní v zásadnom spore o tom, či ich klient je verejný obstarávateľ

24.09.2018

Jitka Linhartová vystúpila v Kodani na konferencií k súťažnoprávnej zodpovednosti senior manažérov

26.06.2018

Jitka Linhartová vystúpila v Bruseli na tradičnej konferencii k súťažnoprávnym výzvam v oblasti motorových vozidiel

30.04.2018

Nedelka Kubáč advokáti opäť veľmi úspešní v hodnotení Právnickej firmy roku na Slovensku

15.03.2018

Nedelka Kubáč advokáti aktívni pri pripomienkovaní návrhu nových pravidiel ukladania pokút Protimonopolného úradu SR

15.03.2018

Nedelka Kubáč advokáti veľmi úspešní v tohtoročnom hodnotení Chambers Europe

15.11.2017

Nedelka Kubáč advokáti zastupovali KKCG pri oznámení nadobudnutia majority v skupine AutoCont

01.11.2017

Jitka Linhartová posilňuje tím Nedelka Kubáč advokáti

23.09.2017

Nedelka Kubáč advokáti úspešne zastupovali víťaza tendru na náramky pre domáce vezenie

21.09.2017

Nedelka Kubáč advokáti úspešní v zásadnom súdnom spore o tom, či ich klient je verejný obstarávateľ

13.09.2017

Nedelka Kubáč advokáti úspešne zastupovali Lidl v nekalosúťažnom spore so spoločnosťou Ahold

28.02.2017

Nedelka Kubáč advokáti poskytovali poradenstvo pri ohlásení koncentrácie pred Európskou komisiou

24.11.2016

Andrea Oršulová vystúpila na konferencii Európsky súťažný deň usporiadanej Protimonopolným úradom SR

22.11.2016

Nedelka Kubáč advokáti dosiahli zastavenie správneho konania so Slovenskou bankovou asociáciou

23.05.2016

Nedelka Kubáč advokáti dosiahli pre klienta urovnanie v tzv. malom stavebnom karteli prešetrovanom českým súťažným orgánom

08.02.2016

Nedelka Kubáč advokáti dosiahli zrušenie rozhodnutia Protimonopolného úradu SR proti Slovenskej bankovej asociácii

10.01.2016

Nedelka Kubáč advokáti poskytovali poradenstvo pri ohlásení koncentrácie pred Európskou komisiou

10.11.2015

Nedelka Kubáč advokáti úspešní v Právní firmě roku 2015

01.08.2015

Najvyšší súd SR: Povinnosť poskytovať informácie a podklady Protimonopolnému úradu SR nie je bezbrehá

27.04.2015

Nedelka Kubáč advokáti opäť úspešní na Protimonopolnom úrade SR vo veci prešetrovania údajnej protisúťažnej dohody

10.03.2015

Nedelka Kubáč advokáti úspešní na českom Nejvyšším správním soudu vo významnom prípade týkajúcom sa koncentrácií podnikateľov

31.10.2014

Nedelka Kubáč advokáti posilňujú bratislavskú kanceláriu o novú partnerku

01.08.2014

Nedelka Kubáč advokáti v hodnotení Global Competition Review pre oblasť hospodárskej súťaže v Českej republike v najvyššej kategórii

20.05.2014

Radovan Kubáč vystúpil na sympóziu Energetické právo 2014 usporiadanom Masarykovou univerzitou

15.05.2014

Martin Nedelka prednášal na súťažnoprávnej konferencii slovenského súťažného orgánu

01.01.2014

Nedelka Kubáč advokáti poskytovali právne poradenstvo spoločnosti Cemex pri oznámení získania kontroly nad spoločnosťou Holcim v Českej republike

13.11.2013

Martin Nedelka prednášal na Svätomartinskej súťažnej konferencii usporiadanej českým súťažným orgánom

30.09.2013

O založení Nedelka Kubáč advokáti informovali významné medzinárodné i národné advokátske periodiká
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.