Profil

Sme advokátska kancelária so sídlom v Prahe a Bratislave, ktorá sa špecializuje na nasledujúce oblasti českého, slovenského a práva EÚ:

  • súťažné právo,
  • regulované odvetvia, predovšetkým energetiku,
  • verejné obstarávanie a
  • compliance.

Základ nášho tímu tvoria skúsení advokáti, ktorí sa na uvedené oblasti dlhodobo špecializujú. Svoje skúsenosti zbierali v popredných medzinárodných advokátskych kanceláriách, ale aj v Európskej komisii, na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky alebo na Energetickom a súťažnom úrade Bádenska-Württemberska. V oblasti práva hospodárskej súťaže je jadro nášho tímu pravidelne hodnotené uznávanými medzinárodnými i národnými advokátskymi ročenkami (Chambers Global; Chambers Europe; Global Competition Review; PLC Which lawyer?; Who’s Who Legal; Právník roku) v najvyšších kategóriách.

V oblastiach práva, na ktoré sa nešpecializujeme, úzko spolupracujeme s uznávanými aliančnými advokátskymi kanceláriami. Sme preto schopní v spolupráci s nimi zabezpečiť našim klientom komplexné právne poradenstvo.

NKA

NKA

© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.