Radovan Kubáč vystúpil na sympóziu Energetické právo 2014 usporiadanom Masarykovou univerzitou

20.5.2014

Partner našej advokátskej kancelárie, Radovan Kubáč, vystúpil v rámci sympózia Energetické právo 2014 usporiadaného Masarykovou univerzitou v Brne. Jeho vystúpenie bolo súčasťou panelu venovaného problematike verejnej podpory vo vzťahu k budovaniu energetickej infraštruktúry.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.