Nedelka Kubáč advokáti dosiahli pre klienta urovnanie v tzv. malom stavebnom karteli prešetrovanom českým súťažným orgánom

23.5.2016

Nedelka Kubáč advokáti (NKA) zastupovali klienta pri prešetrovaní tzv. malého stavebného kartelu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Dosiahli pritom, že prešetrovanie ich klienta a niekoľkých ďalších subjektov bolo vyčlenené do samostatného správneho konania a bolo ukončené procedúrou urovnania. V rámci nej bola ich klientovi a ďalším účastníkom tohto samostatného správneho konania znížená sankcia o 20 percent. Išlo o jeden z najvýznamnejších prípadov využitia procedúry urovnania u závažného kartelového konania.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.