Nedelka Kubáč advokáti dosiahli zastavenie správneho konania so Slovenskou bankovou asociáciou

22.11.2016

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) dosiahla úplné zastavenie správneho konania so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA), ktoré s ňou viedol Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ). PMÚ podozrieval SBA hneď z dvoch protisúťažných konaní súvisiacich s výmenou informácií vo vzťahu k jej členom. Jedno súviselo s problematikou tzv. samoregulácie členov združenia, druhé potom s pripomienkovaním legislatívy združením. V obidvoch prípadoch išlo o zásadné otázky, u ktorých mohol PMÚ svojím rozhodnutím podstatným spôsobom ovplyvniť ďalšie fungovanie združení a asociácií na území Slovenskej republiky. NKA už na počiatku tohto roka dosiahla najprv zrušenie prvostupňového rozhodnutia PMÚ voči SBA. Teraz dosiahla úplné zastavenie správneho konania s SBA, pretože PMÚ nezistil žiadne porušenie súťažných predpisov.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.