Najvyšší súd SR: Povinnosť poskytovať informácie a podklady Protimonopolnému úradu SR nie je bezbrehá

1.8.2015

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti („NKA“) zastupovala klienta v konaní pred Najvyšším súdom SR („NS SR“) vo veci nezákonného zásahu Protimonopolného úradu SR („PMÚ“). Nezákonný zásah mal okrem iného spočívať v tom, že PMÚ pri sektorovom šetrení v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) ZOHS požadoval po klientovi NKA informácie a podklady bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom špecifikoval dôvody a predmet tohto sektorového šetrenia. NS SR v odôvodnení rozsudku vydaného na základe žaloby NKA výslovne konštatoval, že povinnosť podnikateľov a ďalších subjektov poskytovať informácie a podklady PMÚ pri sektorovom šetrení nie je bezbrehá. PMÚ je povinný aspoň všeobecne vymedziť predmet sektorového šetrenia, teda špecifikovať, čoho sa sektorové šetrenie týka. Uvedená špecifikácia je veľmi dôležitá i pre vlastné posúdenie dotknutých subjektov, či požadované informácie a podklady sú skutočne nevyhnutné pre činnosť PMÚ a musí byť preto PMÚ predložené.
© Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.